atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center
| första sidan | Res med oss | Aktuellt | Pilgrim | Studieresa | Bed & Breakfast | Guidebok | Alternativ turism | Kom o se | Etiska regler för resande | Kontakta oss | Om ATG | ToDo social turism | On ATG in English |


Jag vill beställa guideboken Palestine & Palestinians
ISBN 9950-319-01-3

Pris: 310 SEK
inklusive moms
ingen fakturerings- eller expeditionsavgift
porto/frakt tillkommer

Antal


Mitt namn


Organisation


Adress


Postnummer


Postadress


Telefonnummer


Mobilnnummer


Faktureringsadress (om annan än beställarens)


Min e-mail adressatglogo
Alternative Tourism Group
Fredsgatan 4, 243 30 Höör
tel. 0413-204 29
ny bok

Bokanmälan
poster

Poster


ny bokFakta
om
boken
copyright © Inga-Lill Rubenson och ATG