atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center
| första sidan | Res med oss | Aktuellt | Kvinnoresa 7-17 november 2019 | Pilgrim | Studieresa | Bed & Breakfast | Guidebok | Alternativ turism | Kom o se | Etiska regler för resande | Kontakta oss | Om ATG | ToDo social turism | On ATG in English |


Kvinnor i Svenska kyrkan i Jerusalem
kvinnoresa till Jerusalem

En unik resa där vi utforskar det kristna arvet och livet;
med fokus på det kristna och framför allt vad det är att vara kristen kvinna idag


7-17 november 2019


Kristendomen ser olika ut - i alla fall på utsidan. Gör den det på insidan också? Den kristna identiteten är historisk och världsvid. Vi är en del av den och förstår att den är så mycket större än "vår" del.

Vi vandrar på helig mark. Från det invanda på färd i yttre och inre mening. Möten med det heliga i historia och nutid. Heliga platser, gudstjänster och möte med människor som bor i landet.

Vår gudstjänst här hemma har sitt ursprung i gudstjänsten i Jerusalem, såsom den firats sedan minst på 300-talet. Många pilgrimer har insprerats av och "tagit med sig hem" sättet att fira gudstjänst på. Så har vi gudstjänster som är mycket lika de som firas i Jerusalem. Samtidigt är det skillnader i språk och kultur. Under våra dagar kommer vi att besöka olika kyrkor med olika liturgiska språk och olika kulturella uttryck. Vi träffar kvinnorna i första hand och ber dem berätta för oss om sin kyrka och sin roll i församlingen. Och där vi kan ber vi tillsammans.

Resan är inte en rundresa. Vi håller oss i Jerusalem med omnejd inklusive närbelägna Betlehem och Taybeh. I Jerusalems gamla stad går vi alltid till fots. Under en vecka bor vi i Jerusalem där vi insuper miljön, atmosfären och får en glimt av det kristna livet i den heliga staden. Gränderna i Jerusalems gamla stad är exotiska och hemma på samma gång. Vi har hört, läst och sett så mycket om denna stad, ändå kommer vi att upptäcka nya sidor.

I Davids stad Betlehem föddes Jesus i en grotta, som de flesta barn gjorde där och då. Berättelsen kan vi. Änglar, stjärnan, herdar, guld, rökelse, myrra och Maria som gömde och begrundade allt i sitt hjärta. Vi besöker födelsegrottan.Kvisk ATG

copyright © Inga-Lill Rubenson och ATG