atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center

ny bok
Fantastiskt bra guidebok
om Palestina och palestinier

info - beställ >>
pilgrimsresor
studieresor
temaresor
vandringar
bed and breakfast
endagstur
tryck
tryck
Kvinnoresa
dagligt liv i bibliskt land
10-17 november 2016 tryck
fulltecknad-reservlista
Konfakors
fina olivträkors
vacker julkrubba

         beställ här   >>

tryck
kom och se Come and see -
ett rop från palestinska kristna
tryck
Riktlinjer och råd

för kristen pilgrimsresa till Det heliga landet
tryck
Kom och se!

17-28 mars 2017
resa med
Inga-Lill Rubenson
tryck 6 platser kvar
ToDo
TO DO!
Socially Responsible Tourism

läs mer  >>
etiska regler om hållbar turism - om rättvis turism
tryck Regler för etiskt resande
tryck
Födelsekyrkan

i Betlehem
på UNESCOs världsarvslista
Vi skräddarsyr resor
till Det heliga landet

Här börjar resan!  >>

kontakt kontakt kontakt
copyright © Inga-Lill Rubenson och ATG, 2016