atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center
| första sidan | Res med oss | Aktuellt | Pilgrim | Studieresa | Bed & Breakfast | Guidebok | Alternativ turism | Kom o se | Etiska regler för resande | Kontakta oss | Om ATG | ToDo social turism | On ATG in English |
Come & See
Kom och se - ett rop från palestinska kristna

En resa för en rättvis fred

ladda ner foldern Come & See

Riktlinjer för kristna som gör en pilgrimsresa till Det heliga landet har utarbetats vid ett konsultativt möte i Geneve 2010 för att främja rättvist resande för pilgrimer i Palestina och Israel. be med kristna syskon

Tjugosju representanter från fjorton länder; teologer, palestinska kristna, volontärer och yrkesverksamma inom turism uppmanar kristna pilgrimer att leva sin tro när de besöker Det heliga landet. Inte endast visa vördnad för de heliga platserna utan även visa intresse för de kristna, det palestinska folket, som bor i landet och vars liv är allvarligt kringskuret av den israeliska ockupationen.

Konsulationsötet arrangerades av Alternative Tourism Group (ATG) i samarbete med the Ecumenical Coalition on Tourism (ECOT), Kairos Palestina och Kyrkornas Världsråd (WCC) på initiativ av the Palestine-Israel Ecumenical Forum (PIEF). ATG är en palestinsk NGO som specialiserat sig på turistresor och pilgrimsresor och lyfter fram Det heliga landets historia, kultur och politik till kritisk granskning.

rättvis fred Ditt beslut att besöka Det heliga landet är första steget på en fantastisk resa. Vare sig detta blir din första pilgrimsresa i Det heliga landet eller om du har besökt landet många gånger tidigare, ber vi dig att tänka igenom hur du som kristen bäst återspeglar Jesu Kristi undervisning när du är i landet där Jesus levde.

Denna resa kommer, i kontrast till medias dagliga nyheter som vänjer oss vid lidande och våld och sprider känslan av hjälplöshet, visa att det finns hopp om livgivande fred för alla. Det som behövs är rätt tillfälle och engagerade människor med tro och mod.

neutral hållning Pilgrimsresan för förvandling kommer att visa oss att var och en kan arbeta för fred i smått och i stort.

Dessa riktlinjer har skrivits för pilgrimer med visioner och för besökare som söker autentiska, äkta möten med människor i Det heliga landet och som vill komma i kontakt med palestinska kristna, levande stenar som delar den kristna tron. Riktlinjerna innehåller verktyg såsom biblisk reflektion (sidan 10) och a Code of Conduct for Tourists in the Holy Land (sidan 16) till hjälp att praktiskt och andligt planera och förbereda pilgrimsresan för förvandling.

Ytterligare råd och resurser för planering och utbildning finns på sidorna 18-22. Du inbjuds idag till en resa i sanningens och förvandlingens tecken som kommer att uppenbara Guds kärlek sedd genom det palestinska folkets ögon, som trots årtionden av lidande, ockupation och förluster har behållit sin värdighet, tro och hopp.


Här kan du ladda ner foldern med riktlinjer Come & See på engelska.
copyright © ATG (Alternative Tourism Group) Sverige