atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center
| första sidan | Res med oss | Aktuellt | Pilgrim | Studieresa | Bed & Breakfast | Guidebok | Alternativ turism | Kom o se | Etiska regler för resande | Kontakta oss | Om ATG | ToDo social turism | On ATG in English |
Visst, det går att resa alternativt

Det är givande att resa alternativt
Intresset för alternativ turism växer. Vi svenskar vill förkovra oss och komma i kontakt med människor längs vår färdväg. Vi vill berika vårt vardagsliv med upplevelser och minnen. Vi vill uppsöka platser långt bortom köer och turiststråk. Vi, på ATG, vill ge dig och dina medvandrare möjligheten att få en extra upplevelse, en extra dimension av Mellanöstern.

Ansvarsfullt resande utvecklar
För vår gemensamma framtid är det viktigt att vi reser under ansvar, att vi är aktsamma om natur, miljöer och människor, att vårt resande leder till utveckling och inte till utnyttjande. Varje land, varje plats har ett intressant vardagsliv vid sidan av de kända sevärdheterna. Vi på ATG vill gärna hjälpa dig att besöka platser, människor och vattenhål utanför guideböckernas rekommendationer, att vandra de mindre upptrampade stigarna, handla i samma affärer som ortsbefolkningen, bo på lokala hotell, gästhem eller hos familjer. Du kan då uppleva det genuina samtidigt som Du är med om att stärka lokal ekonomi och sjävkänsla.

Småskaligt och skräddarsytt
Våra resor är inte massproducerade. Varje resa är individuellt utformad för att passa Dig och Din grupps önskemål. Tillsammans utformar vi resans alla detaljer.

Erfarenheten visar
Vår erfarenhet är att små grupper är en förutsättning för stora upplevelser. Små grupper ökar möjligheterna till fina möten med människor under resan, till möten som ger perspektiv.

Röster om varför alternativ palestinsk turism är viktig.
Klicka på de gyllene kulorna.

Från pilgrimsfärd till turism Som grenarna på olivträdet Turisterna har alltför tråkigt
copyright © ATG (Alternative Tourism Group) Sverige