Röster om alternativ turism
atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center
| första sidan | Res med oss | Aktuellt | Pilgrim | Studieresa | Bed & Breakfast | Guidebok | Alternativ turism | Kom o se | Etiska regler för resande | Kontakta oss | Om ATG | ToDo social turism | On ATG in English |
Varför är alternativ turism viktig?
Väj kula!
Från pilgrimsfärd till turism
Som grenarna på olivträdet
Turisterna har alltför tråkigt


Från pilgrimsfärd till turism
Intervju med Harry Hagopian

Kristen pilgrimsfärd till Det heliga landet är inte något nytt. Den första kända dagboken från en kristen pilgrim skrevs 333 av Egeria, men säkerligen gjordes det pilgrimsfärder även dessförinnan. Århundraden igenom bodde pilgrimerna i kloster eller sina trosfränders hem där de delade bönegemenskapen, nyheterna, teologiska reflektioner och liturgisk praxis.

1900-talet massturism, med bekväma hotell, luftkondtionerade bussar och späckat program har gjort pilgrimerna till turister och förvandlat pilgrimsresan till semester. De nu levande lokala kristna kyrkorna har försvunnit ur besökarnas sinnevärld, bland annat därför att endast ett fåtal av turistarrangörerna och guiderna är palestinier. De kristna palestinierna kan följa sina rötter tillbaka till Jesu lärljungar och till den första moderkyrkan. Är vi kristna som kommer till Jesus födelseland alltför upptagna av att besöka bibliska platser för att hinna tillbringa några timmar tillsammans med de 'levande stenarna'? Eller är vi ovetande om att det finns lokala kristna?

För de flesta som reser till Det heliga landet skulle det vara en stor upplevelse att möta lokala kristna och höra dem berätta om det dagliga livet. De behöver det stöd som kontakten med trossyskon från världens alla hörn ger och för besökaren kan det betyda mycket att uppleva kyrkliga traditioner med djupa rötter i urkristendomen. Det finns en djup källa att ösa ur bland de lokala kristna även om de har stora problem att kämpa med. De lokala kristna är ett historiskt och nutida vittnesbörd om den kristna tron, som utvecklats och lever vidare, trots motstånd, trots utvandring och trots hotade levnadsvillkor.
Som grenarna på olivträdet
Intervju med Zoughbi Zoughbi

olivträd Vi kristna, som betraktar oss själva som grenarna på olivträdet i enhet med den kristna familjen över hela världen, vill gärna ses sådana som vi är: araber, palestinska kristna, en integrerad del av den gemenskap som finns mellan bröder och systrar över hela jorden, oberoende av färg, ras, religion, kön eller nationalitet.

Många människor vet inte att det finns palestinska kristna. Turister som vi möter frågar när vi övergick till kristendomen. Då brukar jag svara att jag blev omvänd av en stor mans hand, av en läromästare vid namn Jesus Kristus.

Det är viktigt att människor från andra delar av världen ser oss som dem vi är, i solidaritet. Jag har många gånger upplevt att fördomar och förutfattade meningar får sig en knäck. Tex. när vi är på besök i Klippmoskéen, muslimernas tredje heliga plats, och gruppen får möta en av de ledande muslimerna, säger en av männen i gruppen: "Så, alla muslimer är alltså inte fundamentalister." Vi ser också till att grupperna får möta en av våra judiska samarbetspartner, en överlevande från Holocost, som arbetar för fred och rättvisa för israeler och palestinier. Han berättar om kränkningar av mänskliga rättigheter som utförs mot palestinier i dag. Hans ord har hjälpt många att få perspektiv på deras skuld inför Holocost och inspirera dem till att arbeta för alla folk.

Grupperna tillbringar ibland två eller tre dagar i kristna palestinska hem. För människor som är vana vid västerländsk livsstil är det något av en uppenbarelse att bo tillsammans med palestinier ett tag. Vi har ofta ont om vatten i de ockuperade områdena och vi har lärt oss att utnyttja varje droppe effektivt. En kvinna berättade för mig att hon hemma anstängde sig för att återanvända papper, men att hon genom att se hur hennes värdfamilj tog hand om vattnet förstod att det fanns mycket mer som kunde gjöras, även hemma. Den palestinska husmodern, som hon bodde hos, hade först använd vattnet till att tvätta kläderna i, sedan tvättade hon golvet för att tillslut spola toaletten med det. Många av besökarna har aldrig tänkt på vilken lyx det är med centralvärme och rinnande vatten, tills de övernattar i familjer som inte har.

Detta är exempel på goda möten, som utvecklar den vanliga människan och skapar ny förståelse. Det är värdefullt när människor möts i en process som lär båda parter något. Turister bör inte se ner på de kulturer de besöker, utan istället lära sig om de skillnader som berikar den mänskliga erfarenheten. Vi är inte intresserade av förenklingar av vår egen kultur. Att skapa äkta, positiva möten hjälper alltid till att ta bort myter och bryta ner fördomar.

Som arabiska kristna, som lever i Det heliga landet, känner vi oss ofta isolerade från den stora kristna gemenskapen världen över. Att möta de internationella kristna, som visar intresse för de lokala kyrkorna, får oss att känna oss mer förbundna med den världvida kyrkan.
Turisterna har alltför tråkigt
Intervju med Majed Nassar

När vi ser alla turister som kommer till Betlehem förundrar vi oss och känner oss också lite beklämda. De verkar ha så tråkigt och blir drivna in och ut ur bussen i en rasande fart, eftersom turistguiderna jagar på dem. De får lov att se Födelsekyrkan, men det ges inte mycket tid för de ......skynda, skynda ......ska till nästa anhalt.

Under Intifadan, i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, fick turisterna knappt ens lov att gå ur bussarna. porten De stannade, tittade ut lite grann genom de tjocka bussrutorna - och körde vidare, skräckslagna av tanken på att ett palestinskt barn skulle kasta en sten i närheten av bussen.

Det värsta är att det är så svårt att ändra på den inställningen, som många turister fick då - och fortfarande får - till mötet med palestinier, därför att de är påverkade av den rädsla, som många judiska reseledare/guider själva känner när de färdas i de palestinska områdena. Detta påverkar bilden av oss och av landet. De ser helt enkelt världen genom de judiska reseledarnas ögon, eftersom det är så få palestinier som har fått guidelicense.

I Beit Sahour har vi under en följd av år arbetat för att skapa en grogrund för att arrangera resor i det palestinska landskapet. Vi började med olika kompletterande utbud till vanliga turistprogram, som andra erbjöd. Nu gör vi hela program, som vi skräddarsyr efter besökarnas önskemål. Det är mycket få som annars får chansen att komma till platser som Hebron, Nablus och Gaza, besöka människorättsorganisationer eller komma hem till en familj i flyktingläger mm. Vi ser det som en viktig uppgift att utveckla den alternativa turismen, för att på det sättet ge utländska gäster möjlighet till en mer balaserad bild av vad som händer i detta landet.
atglogo Alternative Tourism Group - en palestinsk organisation som ger Dig möjlighet att resa i alla delar av Det heliga landet. När Du reser är vi på plats. När Du planerar Din resa finns vi i Sverige.
copyright © Inga-Lill Rubenson och ATG