atglogo Alternative Tourism Group atg 20 år
Study Center
| första sidan | Res med oss | Aktuellt | Pilgrim | Studieresa | Bed & Breakfast | Guidebok | Alternativ turism | Kom o se | Etiska regler för resande | Kontakta oss | Om ATG | ToDo social turism | On ATG in English |
Vi erbjuder alternativ turism ...... en jysst resa
Intresset för alternativ turism växer. Vi svenskar vill förkovra oss och komma i kontakt med människor längs vår färdväg. Vi vill berika vårt vardagsliv med upplevelser och minnen. Vi vill uppsöka platser långt bortom köer och turiststråk. Vi vill resa rättvist. Här har du möjligheten att ge dig själv, dina vänner, dina resenärer, dina medvandrare en extra upplevelse, en extra dimension av Det heliga landet, en rättvis resa, en jysst resa.

Ovärderliga skatter
Vi inbjuder dig och din grupp till de palestinska områdena. Vi använder palestinska guider, bussar och hotell för att återigen, efter mångårigt osynliggörande av den palestinska kulturen, lyfta fram dess ovärderliga skatter.

Alternative Tourism Group vill visa på den palestinska kulturen som en nyckel till förståelse av Bibelns berättelser och att fler ska uppleva Mellanösterns välkända gästfrihet, värme och generositet. Vi har en kompetens som hjälper dig och din grupp att möta människor och få en unik insyn i Det heliga landets komplexa värld. Ibrahim

ATG är ett palestinskt rese- och studiecenter med gediget kunnande och seriösa program, som rönt stort förtroende i vida kretsar. Sedan starten 1995 (då palestinsk turism på de palestinska områdena blev tillåten) har vi utvecklat ett stort internationellt kontaktnät och har samarbete med kyrkor, folkhögskolor, researrangörer, politiska grupper och enskilda. När du reser med oss hjäper du till att motverka den stora arbetslösheten och att främja freden.

Vi gör studieresor, specialresor och pilgrimsresor, men inte badresor. Många församlingar har gjort sina pilgrimsresor med hjälp av ATG, liksom många utbildningsanordnare och folkbildare återkommande anlitar oss.

I uppbyggnadsskedet fick ATG stöd av Svenska Kyrkans Mission, föregångare till Svenska kyrkans internatinella arbete och Act Alliance, för det viktiga arbetet att skapa arbetstillfällen, hjälpa kristna att stanna i Det heliga landet och att främja freden i området.

För att renovera övernattningsrum i ett Bed & Breakfast program i har ATG fått stöd från UNDP (United Nations Development Program). Och det är inte utan stolthet vi berättar att ATG för arbetet med socialt hållbar turism har tilldelats den tyska utmärkelsen TO DO! - Contest Socially Resposible Tourism.
ATG
Alternative Tourism Group är en palestinsk organisation som ger Dig möjlighet att resa i alla delar av Det heliga landet. Tillsammans utformar vi resans detaljer. Vi ser fram emot att få etablera ett samarbete för framtiden och freden.

När Du reser är vi på plats. När Du planerar Din resa finns vi i Sverige.
olivträd
akvarell 'Olivträd' av Ylva Orulf
copyright © ATG (Alternative Tourism Group) Sverige